KANYON KULLANIM KOŞULLARI

1. GENEL KULLANIM KOŞULLARI

1.1. Bu uygulamayı kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu uygulamada sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde uygulamaya erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılır. Bu koşulları kabul etmez veya kullanım koşullarında öngörülen zorunlulukları yerine getiremeyeceğinizi düşünüyorsanız, lütfen bu Site ve/veya Uygulama’yı kullanmaktan vazgeçiniz.

1.2. Bu uygulamada sunulan hizmetler Büyükdere Cad. No:185, Levent/ İstanbul adresinde mukim KANYON YÖNETİM İŞLETİM VE PAZ. A.Ş. (kısaca “KANYON” olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır. İşbu Kanyon Kullanım Koşulları, Kanyon’un akıllı mobil cihazlar (cep telefonu, tablet vs) üzerinden Kanyon Alışveriş Merkezi için hazırlanan Kanyon uygulaması (“uygulama”), üyelerine (“Üye”) özel avantajlar sunmak üzere yaratılmış olan….. internet sitesi (“Site”) ve/veya Kanyon Mobil Uygulaması’nın (“Uygulama”) kullanım koşullarını düzenlemek üzere hazırlanmıştır

1.3. Kanyon sizlere en iyi hizmeti verebilmek adına bu site/uygulama devamlı surette yenilemekte ve güncellenmektedir. Bu sebeple Kanyon, işbu kullanım koşullarını, sitede/uygulamada yer alan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman kullanıcılara haber vermeden değiştirme, site/uygulamayı geçici veya kalıcı olarak durdurma hakkına sahiptir. Üye bu durumu ve katılım ve kullanım koşulları ile teklif ve kampanyalardan faydalanma süreçlerinde değişiklikler meydana gelebileceğini şimdiden kabul eder. Bu değişiklikler, düzenli olarak “site/uygulamada yayınlanacak ve üye açısından üyenin siteyi/uygulamayı ilk kullanımında üyeyi bağlar hale gelecektir. Kullanım koşullarındaki değişikliğin takibi Üyenin sorumluluğunda olup üye uygulamayı/siteyi kullanması ile güncel kullanım koşullarını kabul etmiş addedileceğini bilmekte ve kabul etmektedir.

2. TANIMLAR

2.1. SİTE/UYGULAMA: Kanyon tarafından belirlenen çerçeve içersinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan veri tabanıdır.

2.2. “ÜYE”: Kanyon tarafından hizmete sunulan işbu siteyi/uygulamayı akıllı mobil cihazına (cep telefonu, tablet vs.) yükleyerek kullanan her gerçek ve tüzel kişidir. (Bu sözleşmede kısaca Üye olarak anılacaklardır.)

2.3. KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİ: Site/uygulama vasıtasıyla sunulmakta olan hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle Kanyon arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

2.4 İŞYERİ: Kanyon Alışveriş Merkezinde bulunan restaurant, mağaza, sinema vs 3. şahıs kuruluşlardır.

2.5. KİŞİSEL BİLGİ: “ÜYE”nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, site/uygulamanın hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgilerdir.

2.6.VERİ TABANI: Site/uygulama dâhilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği “KANYON”a ait olan ve 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır.

3. SİTE/UYGULAMAYA İLİŞKİN KOŞULLAR

3.1. Bu site/uygulama ile üyelerine güncel kanyon etkinliklerini öğrenebilir, hizmetler,fırsatlar ve kampanyalardan haberdar olabilir, Kanyon’da yer alan sinemalarda gösterimde olan filmleri ve seansları takip edebilir, Kanyondaki mağazalar hakkında bilgi alabilirler.

3.2. Bu site/uygulamada sunulan hizmetlerden yararlanmak için site/uygulamaya tarafınıza ait e-posta adresi veya Facebook hesabınızı kullanarak üye olmanız gerekmektedir. E-posta adresinizle üye olmak istemeniz durumunda aktivasyon için e-posta adresine bir e-mail gönderilecektir. Bu e-mail içerisindeki linki tıklayarak hesabınızı aktive edebilirsiniz. Üyelik bilgilerinin korunması üyenin sorumluluğundadır. Üye olmanız ya da açık kabul beyanınız gerektiği durumda kabul ve onay adımlarını seçerek burada yazılı Kullanım Koşulları’nı kabul etmiş sayılırsınız.

3.3. Bu site/uygulama ile sunulan hizmetler yukarıdaki belirtilenlerle sınırlı olmayıp bu hizmetlere yeni hizmetlerin eklenmesi, yukarıda belirtilen hizmetlerin kapsam ve sunulma koşullarının değiştirilmesi tamamen Kanyon’un yetkisi dahilindedir. Kanyon bu yetkisini herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak dilediği biçimde kullanma yetkisini saklı tutar.

3.4. Üye ile İşyeri arasındaki tüm tüketici işlemleri ve tüketiciye yönelik işlemler ve herhangi bir aşaması veya neticesi açısından Kanyon, ilgili İşyeri veya Üye’nin aracısı, vekili, komisyoncusu, acentesi, ortağı, pazarlamacısı, bayisi, temsilcisi vb değildir. Kanyon, Üye ile İşyeri arasındaki ilişkinin neticesi olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir talep, zarar ve sair sonuçtan dolayı sorumlu tutulamaz. Üye, site/uygulama aracılığıyla erişilebilen bu tür İşyerleri’nin kendi satış/hizmet noktalarında ve/veya internet sitelerinde sundukları ürün ve hizmetlere ilişkin tekliflerle ilgili Kanyon’un herhangi bir garanti vermediğini (garanti sorumluluğu taşımadığını) bilmekte ve kabul etmektedir.

3.4. Bu “site/uygulamanın kullanımı sırasında herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti, kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü ve/veya sistem arızası sonucu doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, Kanyon ve çalışanları, bu tür bir zarar ve ziyan olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, sorumlu tutulamazlar.

3.5. Kanyon, bu site/uygulamada yer alan içeriğin üyenin ihtiyaçlarını karşılayacağına dair herhangi bir taahhütte bulunmaz.

3.6. Kanyon, bu site/uygulamanın kullanımından doğan hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

4. ÜYENİN SORUMLULUKLARI

4.1. Site/Uygulama üzerinden sunulan hizmetlerden yararlanabilmek için data erişimi açık akıllı mobil cihaza(cep telefonu,tablet vs) sahip olmanız ve bu uygulamayı bu cihazlara yüklemeniz gerekmektedir.

4.2. Kullanıcı adı ve şifresinin saklanması Üye’nin sorumluluğundadır. Üyelik hesabı üzerinden yapılan işlemlerin tüm sorumluluğu Üye’ye aittir. Kullanıcı adı ve şifrenin hatalı, hukuka aykırı ya da izinsiz kullanımına bağlı olarak Kanyon hiçbir sorumluluk kabul etmez. Kanyon ve 3. şahısların uğrayacağı zarar ziyandan buna sebebiyet veren Üye sorumludur.

4.3. Üye, Site/Uygulama’ya üye olurken veya kullanırken ilettiği bütün bilgilerin doğru, tam ve güncel olmasından sorumludur. Üyelik tesisi sırasında sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgiler derhal üye tarafından güncellenmelidir. Üyeler, Site’ye/Uygulama’ya iletilen veya bu Site/Uygulama aracılığıyla gönderilen her türlü bilginin güvenilirliğini, doğruluğunu, yanıltıcı olmadığını, 3. şahısların haklarını ihlal etmediğini, yasalara aykırı olmadığını, iyi niyetle sunulduğunu kabul ve beyan etmektedir. Üye tarafından iletilen bilgilerin yanlış ya da eksik veya güncel olmadığının tespiti veya böyle bir şüphenin varlığı halinde dahi bu durum işbu kullanım koşullarının ihlali anlamına gelir. Böyle bir durumda üyenin siteye/uygulamaya erişimi kısıtlanabilir veya tamamen engellenebilir. Ayrıca Kanyon böyle bir durumda üye aleyhine adli, idari ve cezai her türlü merciiye başvurma hakkına sahiptir.

4.4. Yalnızca hukuka uygun amaçlarla site/uygulama üzerinde işlem yapabilir. Üyelerin site/uygulama dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

4.5. Üye, Site/Uygulama kapsamında oluşturduğu üyelik hesabını ve sitenin/uygulamanın kullanımıyla ilgili üyelik haklarını başkaca bir 3.kişiye devredemez. Üyelerin Site’nin/Uygulama’nın yüklü olduğu akıllı cihazını başkasına vermesi, Site’nin/Uygulama’nın birden fazla cihaza yüklenmesi/paylaşılması, cihazın kaybolması, hasara, zarara ve ziyana uğraması hallerinde üyelik bilgilerine Üye dışındaki herhangi bir üçüncü kişinin herhangi bir surette ulaşması ve kullanması durumlarında her türlü sorumluluk tüm sonuçları ile birlikte Üye’ye aittir.

4.6. ÜYE, işbu site/uygulamayı kullanırken site/uygulama dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, Kanyon ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üye, Site’yi/Uygulama’yı kullanırken işbu Sözleşme, ekleri, yürürlükteki mevzuat ve Program, Site/Uygulama ile ilgili olarak Kanyon veya Üye İşyerleri tarafından öngörülen diğer hüküm ve koşullara uygun davranmakla yükümlüdür. Üye, veri tabanına kendisi tarafından yüklenen bilgi, içerik, yazışma ve ilanların doğru ve hukuka uygun olduğunu, karalama, kötüleme, itibar zedeleyici beyan, hakaret, iftira, tehdit veya taciz gibi hukuka veya ahlaka aykırı nitelik taşımayacağını, bu bilgi ve içeriklerin herhangi bir hak ihlaline sebep olmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Üye ayrıca, söz konusu içeriklerin virüs, casus yazılım, kötü niyetli yazılım, truva atı, vs. zararlı materyaller içermeyeceğini, Site’nin/Uygulama’nın veri madenciliği gibi amaçlarla kullanılmayacağını beyan eder.

4.7. Üyeler, Kanyon’un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Kanyon tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, üye tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen talebin yöneltildiği üyeye aittir.

5. SİTE/UYGULAMA İÇERİĞİ KULLANIMI VE KULLANIMDAN DOĞAN SORUMLULUK

5.1. Site/Uygulama, tanıtım ve kolaylık amaçlı olarak İşyerleri’ne ait içerikler, üçüncü şahıs içeriği ve Site’den/Uygulama’dan tamamen bağımsız olan diğer web sitelerine bağlantılar ihtiva edebilir. Kanyon’un bu bilgi ve içeriklere ilişkin herhangi bir taahhüt veya sorumluluğu bulunmamaktadır. Kanyon ve/veya bu içerik sahipleri, içeriği ve koşullarını haber vermeden değiştirme hakkına sahiptir. Üye, bu durumu şimdiden bildiğini ve kabul ettiğini beyan eder.

5.2. Üye, işyerlerine ait web siteleri de dahil olmak üzere diğer web siteleri ve üçüncü şahıs bilgilerini kullanması halinde yaptığı bütün işlemlerle ilgili sorumluluğu kabul etmiş olur. Üye, site/uygulama içersinde mevcut başka başka bir web sitesine tıkladığında site/uygulamadan otomatik olarak çıkar ve bağlandığı diğer siteye girdiği kişisel vs bilgiler bağlandığı sitenin kullanım şartlarına tabi olur. Kanyon, diğer web sitelerinden ya da bağlantılı sitelerden aktarılan bilgilerin veya link verilen diğer web sitelerinin doğruluğunu ve güvenilirliğini taahhüt etmez ve hukuki hiçbir sorumluluk üstlenmez.

5.3. Bu site/uygulamaya girilmesi, Sitesi’nin/Uygulaması’nın ya da buradaki bilgilerin ve diğer verilerin, ya da İşyerleri veya 3. şahıslara ait alt ve üst sitelerin/linklerin, tekliflerin, faydaların, avantajların, vs kullanılması sebebiyle, kullanım koşulları ve üyelik sözleşmesinin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebepler dolayısıyla doğabilecek doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, maddi ve/veya manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Kanyon sorumlu tutulamaz.

6. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

6.1. Bu site/uygulama ile ilgili mülkiyet hakları ve tüm haklar ve menfaatler ve bu site/uygulamada yer alan içeriğin sahibi Kanyon’dur ve tüm hakları saklıdır. Kanyon, bu site/uygulamadaki herhangi bir içeriği lisanslama, yeniden yayınlama, dağıtma, kopyalama, atama, alt lisanslama, devretme, satma, türev çalışmalar hazırlama veya diğer kişisel olmayan kullanımlar için üyelere herhangi bir hak tanınmamaktadır. Herhangi bir içeriğin herhangi bir kısmı, herhangi bir şekilde çoğaltılamaz, elektronik veya mekanik herhangi bir bilgi erişim sistemine dahil edilemez.

6.2. Üye, içerik dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üye site/Uygulamaya ilişkin tarayıcı ve içerikler herhangi bir şekilde değiştiremez Kanyon’un açık izni olmaksızın site/uygulama üzerinden veya site/uygulamaya link veremez.

6.3. Site/uygulama üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla üye tarafından yoğun şekilde bilgi çekilmesi değiştirilmesi yok edilmesi yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında T.C.K. Mad. 243’deki bilişim sistemine yetkisiz giriş yapmış olduğu varsayılarak Kanyon talbi ile haklarında cezai kovuşturma başlatılacaktır.

7. VERİ İŞLEME VE TOPLAMA

7.1. Kanyon, site/uygulama üzerinden Üyeler tarafından kendisine iletilen bilgileri sözleşme hükümleri doğrultusunda kullanabilir, ifşa edebilir, bu bilgileri işleyebilir, paylaşabilir, veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Ayrıca Kanyon, üyenin kişisel bilgilerini, site/uygulamayı ziyaret bilgilerini, kullanım sıklığını vs istatiksel olarak kayıt altına almak, reklam ve pazarlama alanında kullanmak, yeni kampanya ve aktiviteler hakkında bilgi vermek, Üyeler’in genel eğilimlerini belirlemek, Site/Uygulama içeriğini ve servislerini zenginleştirmek için kullanma ve kullandırma hakkına sahiptir.

7.2. Üyeler, bu bilgilerin kişisel verilerin korunması hakkında mevzuat ile elektronik ticaret mevzuatına uygun biçimde kullanımına, Kanyon ve hizmet temin ettiği üçüncü kişiler ile paylaşımına, diğer suretler ile işlenmesine ve iletişime aksi üye tarafından bildirilinceye kadar muvafakat etmiş olurlar ve bu bilgilerin istatistikî analiz yapmak, süreçlerini iyileştirmek ve veri tabanı oluşturmak amacıyla Kanyon tarafından kullanılabileceğini kabul ederler.

7.3. Üye dilediği takdirde veri kullanımı ve/veya iletişimin durdurulması isteğini herhangi bir gerekçe göstermeksizin Kanyon’un adresine, telefon numarasına veya e-mail adresine yapacağı bir başvuru ile her zaman yapabilir. Böyle bir durumda üye Kanyon tarafından sunulan bu site/uygulamadan yararlanılamayabileceğini ve bu yararlanamamaya ilişkin olarak Kanyon’dan ve İşyerlerinden herhangi bir talep hakkı olmayacağını kabul eder. Kanyon, veri kullanımı ve/veya iletişimin durdurulması isteği açıkca ve usulünce bildirilmiş talepleri mümkün olan en kısa sürede yerine getirir.

8. ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

8.1. Üye, dilediği zamanda herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın ve bildirimde bulunmaksızın, üyeliğine son verebilir. Bu durumda üye Kanyon tarafından site/uygulama üzerinden gönderilen genel iletileri almaya devam edebileceğinden üyeye site/uygulamayı akıllı cihazından kaldırılması önerilir.

8.2. Kanyon Üyenin işbu kullanım koşullarına aykırı davranışta bulunduğunun tespit edilmesi veya bu konuda şüpheye düşülmesi de dahil olmak üzere buradaki koşul veya politikaların ihlal edilmesi halinde üyenin üyeliğine son verebilir.

8.3. Bunlar haricinde Üye’nin yasal kısıtlamalar nedeniyle kullanım hakkının olmaması, yasal düzenlemeler ya da mücbir sebeplere bağlı olarak siteye/uygulamaya erişim imkânının ortadan kalkması veya Kanyon’un kararına bağlı site/uygulamanın askıya alınması, durdurulması, son verilmesi ya da benzeri nedenlerle, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın üyeliği iptal edebilir, kullanımı engelleyebilir ya da son verebilir.

8.3. Üye, Üyeliğinin kendi talebi ile ve/veya Kanyon’un kararı ve/veya yasal zorunluluk nedeni ile son bulması halinde Kanyon’dan veya İşyerleri’nden herhangi bir talep hakkı olmayacağını kabul eder.

9.DELİL SÖZLEŞMESİ, TEBLİGAT, UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

9.1. Site’nin/Uygulama’nın kullanımından doğabilecek itilaflarda Kanyon defter ve iletişim logları dahil her türlü bilgisayar kayıtlarıyla Kanyon tarafından üyeye gönderilen her türlü e-posta bildirimi kesin ve münhasır delil teşkil eder.

9.2. Üye, Kanyon tarafından, Üyeler’in Site’de/Uygulama’da yer alan iletişim bilgilerine yapılacak e-posta, sms, vs bildirim Tebligat Kanunu hükümleri gereğince geçerli tebligatla aynı hukuki sonuçları doğuracağı kabul eder.

9.3. İşbu “Yazılım Kullanım Koşulları Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Yazılım Kullanım Koşulları dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde çıkabilecek uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.